Historie 1988

Styret 1988
Leder: Magne Mobæk
Nestleder: Erling Toften
Sekretær: Vidar Bentsen
Kasserer: Alf Opdal
Styremedlem: Tore J. Leinaas
Varamedlem: Svein Mobæk
Varamedlem: Anita B. Stensheim
Varamedlem: Anita Rusten
Avls- og registerkomité
Knut Vefall
Irene B. Mobæk
Svein Mobæk
Utstillingsutvalg
Aug Toften
Erling Toften
Arne Sandland
Aktivitestkomité
Stein Arild Rusten
Knut O. Strand
Marius Andresen
Brukskontakt
Synne Blomquist
LP kontakt
Lasse Niemela
Valgkomité
Terje Nygaard
Rolf Hansen
Eldbjørg Gangtad
Valpeformidler
Ragnhild Bentzen
Revisorer
Unni Knutli
Per Rognes
Redaksjonskomité
Arne Sandland (redaktør)
Terje Nygaard
Per Håkon Tveter

4 belgere ble godkjente lavinehunder kl. C.
Fargespørsmålet angående grå belgere er fortsatt et tema.
Belgia la fram et forslag til å ”utrydde” grå belgere på FCI’s møte i Jerusalem. Forslaget ble forkastet.

 Belgerbladet
Det ble utgitt 4 nr. av medlemsbladet, pluss et spesalnr. med resultater fra spesial-utsillingen. 

Arrangement
NBFK’s spesialutstilling, også med lydighet ble arrangert i Skien 28.05.88.
Dommere: groenendael, laekenois og malinois var Villmine Wodak, Nederland.
Tervueren ble dømt av Erik Desschans, Belgia.
Valper ble dømt av Jane van Sabben, Danmark.
Lydighet ble dømt av Thor-Svein Haugen og Johnny Halvorsrud.  

BIR groenendael ble: Emmabourne Pure Magic
BIM groenendael ble: Emmabourne Favourite Fella

BIR laekenois ble: Oud-Sabbinge Farah v. Donald

BIR malinois ble: Peggy Diva v.d. Oudenakker
BIM malinois ble: Baron

BIR tervueren ble: Vallgårdens Miss Ginny, Sverige
BIM tervueren ble: Vestertorp’s Benz-Benzon

Resultatliste fra utstillingen.  

NBFK arrangerte offisiell agility konkurranse 18.06. Sted: Hamar.
Dr. Robert Pollet holdt foredrag for klubbens medlemmer i
forbindelse med Hallingdalsutstillingen i august.

 1988-1
N.uch. Miranda blir første norskeide groenendael med tittelen Norsk Lydighets-champion.
Eiere: Vigdis og Nils A. Johannessen, Askøy