Historie 1992

Styret 1992
Leder:
Stein Arild Rusten
Nestleder: Ragnhild Ottestad
Sekretær: Marianne Gundersen
Kasserer: Per J. Rognes
Styremedlem: Dag Harlem
Styremedlem: Liv Sæther
Styremedlem: Tor I.Engebretsen
Varamedlem: Arne Sandland
Marit Stenstadvolden
Anniken Jensen
Materialforvalter:
Marit Stenstadvolden
Redaktør:
Arne Ulvund
Redaksjon:
Vigdis Johannessen
Lise Andersen
Valpeformidler:
Reidun Amundsen
Revisor:
Magne Mobæk
Erling Kuvåssæter
Valgkomité:
Terje Nygaard
Anita Rusten
Anne Grete Larsen

Fra 1. januar 1992 er det innført registreringsrestriksjon for belgiske fårehunder når det gjelder HD.
Dette innebærer at
det ikke kan registreres valper etter hunder med ukjent HD-status.
Hunder som røntges etter 1. januar -92 må også ID-merkes senest
samtidig med HD-røntgen for at bildene skal avleses av NKK’s avlesningsveterinær.

Kontingenten er 200,- for hovedmedlemmer og 100,- for familiemedlemmer.

Vedtak på GF:
Det innføres Avls- og register komité, Aktivitetskomité og Økonomikomité
Kontingenten økes med kr 50,- fra 1993. Kr 50,- av kontingenten overføres til lokalavdelingene. 

Belgerbladet.
Annonsepriser: 1/1 side kr 500, medlemsrabatt kr 100,-,
1/2 side kr 250, medlemsrabatt kr 50,-.
Belgerbladet kommer ut med 4 nummer.  

Saker i styret.
Ny revidert utgave av Samarbeidsavtalen med lokalavdelingene.
Terje Nygaard skriver manus om belgeren til ”Den norske hundeboka” 

Arrangement.
Lokalledermøte i Oslo 1. februar. Avdelingene Trøndelag, Østfold,
Rogaland, Nordland, Telemark, Hordaland, Agder og Oslo/Akershus deltar.

 Oppdrettermøte i Oslo 8. mars.

 Lavinehund-samling på Bessheim 19.-22. mars. Treningsledere Kåre Ringstad og Mick Sheard.

Dommerkomferanse i Oslo 12. juni. Foredragsholder er Eric Desschans fra Belgia.

 Utstilling, LP og K-test i Oslo 13. juni.
Dommere: Eric Desschans (G, L, M), Verena Suthermeister (T),  Wenche Eikeseth (valper), Liv Solberg (LP),
Dag Henriksen og Harald Aune (K-test). I alt er det 200 hunder påmeldt.
Groenendaelen NV-91 Sabakos Imre Sir Satan, eier Irene B Mobæk blir BIS.
Resulltatliste fra utstillingen 

Cert-utstilling i Trøndelag 5. september. Dommere: Paul England (T) og Lorna England (G, L, M og valper)
Påmeldingsavgift kr 200,-,
valp og veteran kr 100,-. 150 hunder er påmeldt og
Sabakos Imre Sir Satan(g) blir BIS nok en gang.
Resulltatliste fra utstillingen

 Landstreff i bruks (spor, rundering, feltsøk og budføring) i  Rakkestad 4.-6. september. 8 deltakere. 

Hunder som utmerker seg i 1992.
Vestertorps Billy-Boy blir den første tervueren i Nord-Norge  som er A-godkjent både på sommer- og vintersøk
Wirwelwinds Rampen-Ross får sin 8. championtittel: Brukschampion
Belgerkojan’s Oberon(t)/Siri Egge vinner NM i rundering.
Charlie/Thor Ivar Engebretsen blir nr 4 i NM i spor.
Zagals James Dean(m)/Erik Kristiansen blir nr 2 i NM for narkotikahunder.