Historie 1993

Styret 1993
Leder: Anita Stensheim
Nestleder: Ragnhild Ottestad
Sekretær: Marianne Gundersen
Kasserer: Per J. Rognes
Styremedlem: Dag Harlem
Styremedlem: Liv Sæther
Styremedlem: Thor Ivar Engebretsen
Varamedlem: Arne Sandland
Marit Stenstadvolden
Terje Nygaard
Materialforvalter:
Marit Stenstadvolden
Redaktør:
Lena Berg Nordli
Redaksjon:
Vigdis Johannessen
Lise Andersen
Valpeformidler:
Reidun Amundsen
Revisor:
Magne Mobæk
Erling Kuvåssæter
Valgkomité:
Christin Eliassen
Else Marie Nygaard
Anita Rusten

 

Kontingenten blir økt til kr 250,- for hovedmedlemmer, etter vedtak fra generalforsamlingen i 92.
Kontingenten for familiemedlemmer er fremdeles kr 100,-

Vedtak på GF:
Det blir vedtatt at NBFK skal støtte medlemmer som tar instruktørutdanning,
etter søknad fra lokalavdelingene og etter gitte kriterier.

Belgerbladet.
Annonsepriser: 1/1 side kr 500.-, medlemsrabatt kr 100,-
1/2 side kr 250,-, medlemsrabatt kr 50,-
Redaksjonen får veldig mye stoff til bladet, det blir derfor gitt ut 5 nummer av Belgerbladet.

Saker i styret
Det jobbes med å samle inn bilder av alle championer til en Championbok.
Styret går inn for å gi ut Belgerbladet 6 ganger årlig.
Ønske fra oppdretterne om å opprette et Oppdretterforum

Arrangement
Cert-utstilling i Bergen 18. april. Tervueren dømmes av Jeff Luscott,
Groenendael, Laekenois og Malinois dømmes av Sonja Toretti og valpene av Ralph Campell.
Dette er første gang avd. Hordaland arrangerer utstilling og det er første gang en avdeling i NBFK er helt
ansvarlig for økonomien på utstillingen.
BIS vinneren bor i Sverige og heter Xentric’s Niclen ’Dimes of Cake(t).

Utstilling på Toten 14. august. Dommere er Yves Dambrain og Eric Desschans for tervueren og valper.
Charles Barety dømmer de andre variantene.
Tervueren NUCH NV-92 Tervuerenhusets Rebell of Mira blir BIS, eiere er Lise Andersen og Ronald Nethus.
Resultatliste fra utstillingen

Treningssamlingen i Rogaland blir avlyst, men på Sølen samler 14 ekvipasjer seg for å trene spor, rundering og feltsøk.
Instruktører er Thor Ivar Engebretsen og Terje Østli.

Hunder som utmerket seg i 1993
Tervuerentispen Ravni og 11 polarhunder blir nr 10 i Femundløpet. Fører er Geir Nordenstam.
Etter løpet vurderer Geir Ravni som nr 3 i spannet.

Tiboz Wiggo(t)/Bengt Gustavsson blir nr 2 i NM rundering, nr 3 blir Storeulv B av Nangijala(m)/Karl Ivar Reiten.

1993-1
NUCH NV-92 Tervuerenhusets Rebell of Mira blir BIS, eiere er Lise Andersen og Ronald Nethus.
1993-2
NUCH NV-93 Rainbows End`s Lucky Queen “Rio”