Historie 1987

Styret 1987
Leder: Magne Mobæk
Nestleder: Erling Toften
Sekretær: Vidar Bentsen
Kasserer: Alf Opdal
Styremedlem: Tore J. Leinaas
Varamedlem: Svein Mobæk
Varamedlem: Anita B. Stensheim
Varamedlem: Anita Rusten
Avls- og registerkomité
Knut Vefall
Irene B. Mobæk
Svein Mobæk
Utstillingsutvalg
Aug Toften
Erling Toften
Terje Nygaard
Aktivitestkomité
Stein Arild Rusten
Knut O. Strand
Marius Andresen
Brukskontakt
Synne Blomquist
LP kontakt
Lasse Niemela
Valgkomité
Terje Nygaard
Rolf Hansen
Eldbjørg Gangtad
Valpeformidler
Ragnhild Bentzen
Revisorer
Unni Knutli
Per Rognes
Tidsskrift
Terje Nygaard

Hele 8 belgere ble godkjente lavinehunder, 3 i klasse A, 3 i klasse B og 2 i klasse C.

 Belgerbladet
Det ble utgitt 4 nr. av medlemsbladet, pluss et spesalnr. med resultater fra spesialutsillingen.

 Styret
Vedtak på generalforsamling:
Endring i avlskravene:
– hunden skal ha minst 2 ganger 1AK for to forskjellige dommere.
– hunden skal ha komplett tannsett og korrekt bitt
– hunden skal være røntget og funnet fri for HD
– hunden skal være ID-merket senest samtidig med HD-røntging
– valpeformidler har en A-liste og en B-liste ved formidling,
valpeformidler pålegges å gjøre rede for avlskravene når opplysninger gis om B-liste kull
– valpeformidler kan også formidle unghunder og voksne hunder 

Arrangement
NBFK’s spesialutstilling, også med lydighet ble arrangert i Skien.
Dommere: groenendael og laekenois var G. van Ceulenbroeck, Belgia.
Tervueren og malinois ble dømt av Dina Fumagalli, Sveits.
Valper ble dømt av Jane van Sabben, Danmark.
Lydighet ble dømt av Jan Arne Wahl og Arild Berntsen.

 BIR groenendael ble: N.uch. Fon de Clair’s Farah Diba
BIM groenendael ble: Troy Hild Orfeus

BIR malinois ble: Oud-Sabbinge Faro von Pollux

BIR laekenois ble: N.uch. Oud-Sabbinge Farah v. Donald

BIR tervueren ble: N.uch. Roi Acajou de Scottatura
BIM tervueren ble: Mishmar Bunny

Resultatliste fra utstillingen.
Lydighet ble ikke vunnet av belgere.