Regler for kryssparring

 

KRYSSPARRING MELLOM VARIANTENE FOR BELGISKE FÅREHUNDER

 

Regler vedrørende kryssparringer mellom variantene, gjeldene fra 14.02.17            

 

 

Belgisk fårehund er én rase med fire varianter. Alle variantene har samme rasestandard, med unntak av pelsens struktur og farge.

I 2009 vedtok NKKs Hovedstyre, etter søknad fra NBFK, at det kunne gis dispensasjon til krysning av varianter av rasen belgisk fårehund, etter forhåndsgodkjenning av Norsk Belgisk Fårehund Klubb (NBFK). Det var den gang et krav fra rasens hjemland at raseklubben i det enkelte land måtte godkjenne slike kryssparinger for at valpene kunne registreres. Klubbens begrunnelse for søknaden i 2009 var at paring mellom variantene ville gjøre det lettere å rette på mentale feil og mangler.

I Milano 2015 vedtok FCI General Assembly FCI General and breed specific guidelines about crosses of breeds and breed varieties. Det er nå opp til de nasjonale kennelklubbene selv å bestemme hvorvidt varianter oppført på FCI sin liste kan krysses, uten at rasens hjemland må forespørres. Det har derfor vært behov for å forenkle og modernisere reglene for kryssparing, også for de belgiske fårehundene. Det er NKKs ønske at det skal være opp til raseklubbene om de ønsker å åpne for kryssing mellom varianter eller ikke.

Ingen raseklubb får lenger mulighet til å kreve forhåndsgodkjenning av enkeltparinger ved krysning av varianter som står FCI sin liste, for at valpene skal kunne registreres i NKK.

I overensstemmelse med HS-vedtak 7/16 kan det ikke stilles krav til deltagelse eller godkjent resultat på prøver eller konkurranser (inkl utstilling) for foreldredyr for at valpene skal registreres i NKK. Dette er selvsagt ikke til hinder for at man kan ha slike krav på klubbnivå, for eksempel for formidling av valper gjennom klubben og lignende.

Gjennom god dialog samarbeid har NBFK og NKKs administrasjon kommet frem til nye, bedre og enklere regler for kryssing mellom de ulike variantene. NBFK har vært helt klar på at reglene utformes slik at det er minimal risiko for at det fødes valper med feil farge/pels i forhold til rasens standard. Det er årsaken til at det ikke åpnes for at alle variantene kan krysses med hverandre.

Medlemmene av NBFK bør være stolte av styret og det de har fått til i denne saken!
For Norsk Kennel Klub Kim Bellamy (veterinær, avlskonsulent) og Astrid Indrebø (veterinær, spesialrådgiver)