UTTAKSREGLER TIL VM FMBB 2017

– Kvalifisering periode er fra første dag etter VM FMBB 2016 og til og med 1 Mars 2017.

– Deltakere må sende inn poengene fra 3 prøver med minst 260 poeng hver.

– 1 av den 3 prøver må være fra en prøve med minst 2 dommere i et 2 dommer system! (For eksempel NM FCI, Sandefjord Cup, osv…) 

– Resultat av prøve fra utland, men med minst 3 dommere, kan eventuelt brukes som tellende resultat (for eksempel VM FCI).

– Ved lik poengsum vil NBFK (lagleder, RIK respresentant) har retten til å plukke ut deltakeren som får delta.