Avlsrådet

Avlsrådets adresse: Ada Elin Ekeland. Rambjøllevegen 19, 5221 Nesttun

Leder Ada Elin Ekeland
Medlem Tanja Hulsund
Medlem Leif N. Eriksen
Medlem Alyn Hunsbedt Johansen


Regler for avl Oppdatert 14/10-12
NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett
NKKs ETISKE RETNINGSLINJER FOR HOLD OG TRENING AV HUND


Dersom du har spørsmål eller innspill til saker som bør tas opp i avlsrådet er det bare å ta kontakt med en av oss.
Vi håper på innspill fra både valpekjøpere og oppdrettere.
For avlsrådet
Ada Elin Ekeland


Vurderer du å kjøpe Belgervalp? Les her.


RAS
Rasespesifikke avlsstrategier.
RAS-dokumentet, ver. 1 er godkjent fra NKK.
For mer info, klikk her.


Regler for kryssparring.


Oppdretterforum – info og referater