Avdelinger og komiteer

Avdeling                                 Leder                               E-post                            Telefon

Hordaland                          Lovise Heggestad                     lovise@patcha.no                 909 31 467

Rogaland                           Torill Hanssen Tunge             tungehundesenter@gmail.com      477 56 064

Trøndelag                           Daniel Øvre                        danielovre@gmail.com              900 42 119

Nordland                           Susanne Kjærstad                                                             480 27 797

Møre og Romsdal                Bjørn H. Stockmann                 bhstockmann@gmail.com        451 90 520

Oslo/Akershus                    Marianne Ono Njøten               post@brukbare.com               916 14 643

Østfold                              Kristine Bjørnå Vinje                   styret@nbfk-ostfold.no             413 27 314

Samarbeidsavtalen mellom hovedklubb og avdelingene kan sees her

Avtalen til lokallag finner du her