top of page

NBF - bruks

Har din belger bestått en Bruks konkurranse?
Send inn stamtavlenavnet på din hund til webmaster@nbfk.no – gjeldene fra 16.02.17

         HUND                                                   EIER:

NBCH Birgjit Lien av Staalhjerte (m)
NBCH SBCH Ulvemors IV Silver Scorpio (t)

NBCH SBCH Ulvemors IV Silver Scorpio (t)

bottom of page