top of page
  • Writer's pictureNBFK

Årsmøte 2024

Årsmøte 16.03.24 kl 11.00

Sted: TBD

Saksfrist 03.02.2024. Saker til GF sendes sekretaer@nbfk.no Forslag til valg sendes leder VK, Mona Trøhaugen, valg@nbfk.no


Valg: Nestleder: Unni Lilleskjæret (på valg 2 år)

Styremedlem: Tanya Tveit (på valg 2 år)

Vara 1: Bjørn Martin Mikkelsen Åsmann (på valg 1 år)

Vara 2: Marianne Ono Njøten (på valg 1 år)

Revisor: Carsten Søreide (1 år)


Valgkomiteen:

Leder: Mona Trøhaugen (på valg 2 år)

Vara: Anne Grete Larsen (på valg 1 år)

177 views0 comments

Recent Posts

See All

Spørreundersøkelse fra NKK

NKK har publisert en spørreundersøkelse for å høre hvordan det er å ha hund i din hjemkommune. Svarene fra undersøkelsen vil bli del av en rapport som kartlegger hvordan det er å være hund, og å ha hu

Comments


bottom of page