top of page

Nytt Referat fra Avlsråd

Nytt referat fra avlsråd den 31 Januar

tidligere referater finner dere også på "Avl og Oppdrett - Referater fra avlsråd"



Godkjent referat avlsråd NBFK 31 januar 24 V1
.pdf
Download PDF • 911KB

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Oppdaterte regler for NBFK klubbchampion - utstilling

Hunden må være Norsk utstillingschampion fra før og fått CK for dagen. Gis kun til plassering nr 1 og nr 2 i championklasse og veteran hvis de ikke er NBFK Klubbchampion fra før. Det utdeles ett NBFK

留言


bottom of page