top of page
  • Writer's pictureNBFK

Poengberegning for årets belger

Updated: Dec 13, 2022

REGLER FOR ÅRETS BELGER ALLE OFFISIELLE GRENER/AKTIVITER

(UNNTATT AGILITY, SE EGNE REGLER) UNDER NKK


(Dette er gjeldene fra 2023)


NBFK ønsker å hedre åretS beste belger i ulike aktiviteter.


Regler for kåring: Fører må ha vært medlem av NBFK på det tidspunkt som resultatene er oppnådd, dvs på stevnedagen - Inntil tre beste resultater ifra offisielle stevner i Norge i forrige kalenderår. - Sum av disse opptil tre stevnene gir ekvipasjens totale sum poeng. - Den med flest poeng i hver gren/klasse vinner. - Hvis flere har lik poengsum skilles de på følgende måte:

o Høyest Poeng på beste enkelt stevne o Høyest Poeng på nest beste enkelt stevne o Høyest Klasse på beste enkelt stevne o Høyest Klasse på nest beste enkelt stevne o Evnt plassering på NM o Er det fortsatt likt deles tittelen Utfylt skjema under sendes til aretsbelger@nbfk.no i perioden 01.12.xxxx – 01.01.xxxx, det vil si at resultater kun kan sendes inn i løpet av desember hvert år. Merk: «Årets belger, klasse og gren». De tre beste vil bli kontrollert og da vil kritikkskjema eller annen dokumentasjon etterspørres. Kan dette ikke fremskaffes innen rimelig tid faller ekvipasjen bort ifra denne kåringen.


76 views1 comment

Recent Posts

See All

Referat Avlsråd Februar

Nytt referat fra avlsråd fra februar Tidligere referater finner dere også på "Avl og Oppdrett - Referater fra avlsråd"

Nytt Referat fra Avlsråd

Nytt referat fra avlsråd den 31 Januar tidligere referater finner dere også på "Avl og Oppdrett - Referater fra avlsråd"

bottom of page