top of page
  • Writer's pictureNBFK

Referat Avlsråd

Referat fra Avlsråd Mai 2023 finner du her:


Godkjent referat møte i avlsråd 26 mai 2023
.docx
Download DOCX • 179KB


Det ligger også under avl og oppdrett - referat

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Referat Avlsråd Februar

Nytt referat fra avlsråd fra februar Tidligere referater finner dere også på "Avl og Oppdrett - Referater fra avlsråd"

Nytt Referat fra Avlsråd

Nytt referat fra avlsråd den 31 Januar tidligere referater finner dere også på "Avl og Oppdrett - Referater fra avlsråd"

bottom of page