top of page
  • Writer's pictureNBFK

Referat Avlsråd

Referat fra Avlsråd Mai 2023 finner du her:


Godkjent referat møte i avlsråd 26 mai 2023
.docx
Download DOCX • 179KB


Det ligger også under avl og oppdrett - referat

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Oppdaterte regler for NBFK klubbchampion - utstilling

Hunden må være Norsk utstillingschampion fra før og fått CK for dagen. Gis kun til plassering nr 1 og nr 2 i championklasse og veteran hvis de ikke er NBFK Klubbchampion fra før. Det utdeles ett NBFK

Comments


bottom of page