top of page

Referat Avlsråd

Referat fra Avlsråd Mai 2023 finner du her:


Godkjent referat møte i avlsråd 26 mai 2023
.docx
Download DOCX • 179KB


Det ligger også under avl og oppdrett - referat

13 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page