top of page
  • Writer's pictureNBFK

Referat fra møte i avlsrådet

Referatet fra møte i avlsrådet 1. november kan leses her

Referat møte i avlsråd 1 november 2023
.pdf
Download PDF • 145KB

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Referat fra møte i avlsråd den 30 november. Alle tidligere referater ligger samlet under "Avl og oppdrett - referater fra avlsråd"

Årsmøte 16.03.24 kl 11.00 Sted: TBD Saksfrist 03.02.2024. Saker til GF sendes sekretaer@nbfk.no Forslag til valg sendes leder VK, Mona Trøhaugen, valg@nbfk.no Valg: Nestleder: Unni Lilleskjæret (på va

bottom of page