top of page

Sakspapirene til årets Generalforsamling


Vedlagt finner dere 7 vedlegg til årets fysiske møte + GF Protokoll


NBFK GFprotokoll2023
.pdf
Download PDF • 1.01MB

Innkalling_NBFK_GF_25032023
.pdf
Download PDF • 362KB