top of page
  • Writer's pictureNBFK

Til de som ikke har fått rosett!

Kan de som har oppnådd NBFK Klubb Championat (alle grener) og som ikke har fått rosett, sende en mail til

nestleder@nbfk.no og gi beskjed.

Skriv hvilke utstillinger/stevner klubb-championatet ble oppnådd på.

Regler for oppnåelse står på hjemmesiden/klubbkonkurranser.

Vi har flotte rosetter til alle grener :)

27 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page