top of page

AVLSRÅDET

                                                                                                

Avlsrådet per 16.03.24

 

  • Leder/styremedlem Avl : Tone M Oliversen

  • Medlem: Leif Norman Eriksen

  • Medlem: Bente Harlem

  • Medlem: Tone Borge

  • Vara: Marianne O Njøten

Dersom du har spørsmål eller innspill til saker som bør tas opp i avlsrådet er det bare å ta kontakt med leder av Avlsrådet.
Det kan vøre spørsmål om helse, kombinasjoner, genetikk, avl og oppdrett.

Vi håper på innspill fra både valpekjøpere og oppdrettere.
For avlsrådet

 - NBFKs retningslinjer for avl og valpeformidling.

 - Rasespesifikke avlsstrategier (RAS)

Kriterier for å stille til valg: Erfaring med rasen i minst 10 år. Oppdrettet minst 5 kull.

Oppdretterskolen eller tilsvarende etter 01.01.2018. (vedtatt 14.08.2017)

Ved valg: Forslag til kandidater på valg sendes styremedlem avl. Avlsrådet tar dette til Oppdretterforum, som oversender sin innstilling på kandidater til hovedstyret. Styret setter kriterier for valg av medlemmer til avlsrådet, samt setter sammen Avlsrådet og retningslinjer for denne.

Avlsrådet skal bestå av 3 medlemmer + styremedlem avl + 1 varamedlem.

To medlemmer sitter i 2 år og 1 medlem + vara sitter i 1 år.

Revidert etter vedtak 14.08.17

 

Helseundersøkelse

Det har de siste årene vært stort fokus på sunn hundeavl. Selv om vi har en forholdsvis sunn, frisk og velfungerende rase, er det viktig at vi også har fokus på dette slik at belgeren også i fremtiden fortsetter å være en sunn og frisk rase.
I samråd med Frode Lingaas(NMBU) og NKK er det laget en helse-og adferdsundersøkelse som vi håper flest mulig vil svare på. Vi vil anmode oppdrettere om å oppfordre valpekjøperene til å gå inn å svare. Alle svar er anonyme. Klubben/styret vil ikke få tilgang på informasjon om hvem som svarer og for hvilken hunder det er svart for.
Du vil få spørsmål om å legge inn hundens reg.nr. så det kan være lurt å ha det klart når du starter (skulle du ikke finne det, kan du hente det fra Dogweb). Det ønskes også informasjon om hunder som ikke lever lengre (avdød nylig, kjent/dokumentert årsak).

Tusen takk for at du tar deg tid til å svare.


Trykk på linken for å komme til undersøkelsen:
https://response.questback.com/norgesveterinrhgskole/gfevvet5tv

 Her er resultatet fra helseundersøkelsen:
 

Malinois

Tervueren

Groenendael

 

Ved spørsmål:

Avlsrådet i NBFK : avlsraadet@nbfk.no

 

bottom of page