top of page

Karaktertest/Mentalbeskrivelse

Har din belger bestått en Karaktertest eller mentalbeskrivelse?
Send inn stamtavlenavnet på din hund til webmaster@nbfk.no – gjeldene fra 16.02.17

Resultatlister

 HUND                                                             EIER:​                                                  Bestått

Extraction Bulls eye Nihm(M)                                            Kari Lillesund                                          K-test

                                       

Cichlas Kadra(G)                                                            Ann Kristin Larsen                                   MH

                                       

Lufaliva´s Fortuna(T)                                                         Tone M Oliversen                                    MH

                                       

Lufaliva´s Fanci Okta(G)                                                    Kaja Bergskaug                                     MH

                                       

bottom of page