Karaktertest/Mentalbeskrivelse

Har din belger bestått en Karaktertest eller mentalbeskrivelse?
Send inn stamtavlenavnet på din hund til webmaster@nbfk.no – gjeldene fra 16.02.17

       HUND                                                            EIER:​                                                   Bestått

Extraction Bulls eye Nihm(M)                                            Kari Lillesund                                          K-test

                                       

Cichlas Kadra(G)                                                            Ann Kristin Larsen                                   MH

                                       

Lufaliva´s Fortuna(T)                                                         Tone M Oliversen                                    MH

                                       

Lufaliva´s Fanci Okta(G)                                                    Kaja Bergskaug                                     MH

                                       

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom