STYRET

Leder                   Hege Larsen                  leder@nbfk.no               Tlf: 907 66 595 
 

Nestleder             Unni Lilleskjæret             nestleder@nbfk.no          Tlf: 959 62 210
 

Sekretær              Kristine B. Vinje               sekretaer@nbfk.no         Tlf: 413 27 314

Styremedlem AVL
  Wenche Kjellbakken        avl@nbfk.no                  Tlf: 412 31 722

Styremedlem1       Helene Johansson.          styremedlem1@nbfk.no

Styremedlem2       Tanya Tveit                     styremedlem2@nbfk.no

Varamedlem1       Mette Kiær Sørensen        varamedlem1@nbfk.no                                               

                      

 Fellesmail til Styret :  styret@nbfk.no                  

Andre verv

Redaktør Belgerbladet      Hanna Karoline Haarberg                      belgerbladet@nbfk.no        
 

Webmaster                    Karina Bråten/Hanna Karoline                 webmaster@nbfk.no 

       

Revisor                          Carsten Søreide
            

Vararevisor                     Ingeborg Ross  

 

Valgkomitè:

Leder:                   Siw Endresen         ( 1 år igjen)

Medlem:               Anne Grete Larsen   ( ny 2 år )
Medlem:               Veronica Olsen       ( ny 2 år )

Vara valgkomitè :    Kristin Måna           ( ny 1 år )
 
                     

Kontaktpersoner

Agder         Tanya Tveit                  Epost                   941 71 626

Troms        
 Helge Johnsen             Epost                   482 48 496

Hedmark    
 Rita Kristiansen            Epost                   909 31 467

Oppland  
   Aina Rønning              Epost                   909 31 467