top of page

STYRET

Leder                   Hege Larsen                  leder@nbfk.no               Tlf: 907 66 595 
 

Nestleder             Unni Lilleskjæret             nestleder@nbfk.no          Tlf: 959 62 210
 

Sekretær              Kristine B. Vinje               sekretaer@nbfk.no         Tlf: 413 27 314

Styremedlem AVL
  Tone M Oliversen.           avl@nbfk.no                  Tlf: 412 31 722

Styremedlem1       Mette Kiær Sørensen       styremedlem1@nbfk.no

Styremedlem2       Merete Greaker             styremedlem2@nbfk.no

Varamedlem1       Bjørn Martin Mikkelsen

Varamedlem2       Marianne Ono Njøten                                              
                      

 Fellesmail til Styret :  styret@nbfk.no                  

Andre verv

Redaktør Belgerbladet    Hanna Karoline Haarberg  belgerbladet@nbfk.no    
 

Webmaster                  Karina Bråten/Hanna K    webmaster@nbfk.no 

       

Revisor                        Carsten Søreide
            

Vararevisor                   Ingeborg Ross  

 

Valgkomitè: 2023/2024

Leder: Mona Trøhaugen (1 år igjen)

Medlem: Elin Aas Flenstad 

Medlem: Merete Greaker

Vara: Anne Grete Larsen

Instrukser og taushetserklæring for hovedstyret kan leses her

Arbeidsinstruks og arbeidsoppgaver for hovedstyret kan leses her

bottom of page