STYRET

Leder                   Hege Larsen                  leder@nbfk.no                Tlf: 907 66 595 
 

Nestleder             Anne Grethe Larsen          nestleder@nbfk.no           Tlf: 917 87 598
 

Sekretær              Kristine B. Vinje               sekretaer@nbfk.no           Tlf: 413 27 314

Styremedlem AVL
  Emte Jahnsen                   avl@nbfk.no                  Tlf: 917 87 598

Styremedlem         Catharina Birkeland

 

Styremedlem         Unni Merethe Lilleskjæret

Varamedlem                                                       

 
Varamedlem           
                         

Andre verv

Redaktør Belgerbladet      Merete Greaker      belgerbladet@nbfk.no         
 

Webmaster      Karina Bråten                       webmaster@nbfk.no         
 

Revisor            Carsten Søreide
            

Vararevisor      Ingeborg Ross    
 

Valgkomité      Aina Rønning          

Valgkomité      Torhild Fornes     

Valgkomité      Emte Jansen     
 
                     

NBFKs 
Avdelinger

Avdeling            Leder                           Epost             Tlf                         Hjemmeside    

Hordaland           Lovise Heggestad             Epost                 909 31 467         Hjemmeside

Rogaland             Torhild Hanssen Tunge       Epost                 477 56 064

Trøndelag             Daniel Øvre                    Epost                 900 42 119

Nordland             Susanne Kjærstad                                     480 27 797            Hjemmeside

Møre & Romsdal    Bjørn H. Stockmann          Epost                 451 90 520           Hjemmeside

Oslo/Akershus      Marianne Ono Njøten       Epost                 916 14 643           Hjemmeside

Hordaland            Kristine B. Vinje                Epost                 413 27 314

 

Kontakt-

personer

Agder      Tanya Tveit                    Epost                   941 71 626

Troms    
 Helge Johnsen                 Epost                  482 48 496

Hedmark    
 Rita Kristiansen            Epost                  909 31 467

Oppland  
   Aina Rønning              Epost                   909 31 467