top of page

STYRET

Leder                   Hege Larsen                  leder@nbfk.no               Tlf: 907 66 595 
 

Nestleder             Unni Lilleskjæret             nestleder@nbfk.no          Tlf: 959 62 210
 

Sekretær              Kristine B. Vinje               sekretaer@nbfk.no         Tlf: 413 27 314

Styremedlem AVL
  Wenche Kjellbakken        avl@nbfk.no                  Tlf: 412 31 722

Styremedlem1       Helene Johansson           styremedlem1@nbfk.no

Styremedlem2       Tanya Tveit                     styremedlem2@nbfk.no

Varamedlem1       Mette Kiær Sørensen

Varamedlem2       Gro Anett Myklebust                                                 
                      

 Fellesmail til Styret :  styret@nbfk.no                  

Andre verv

Redaktør Belgerbladet    Hanna Karoline Haarberg  belgerbladet@nbfk.no    
 

Webmaster                  Karina Bråten/Hanna K    webmaster@nbfk.no 

       

Revisor                        Carsten Søreide
            

Vararevisor                   Ingeborg Ross  

 

Valgkomitè:

Leder: Anne Grete Larsen (1 år igjen)

Medlem: Veronica Olsen (1 år igjen)

Medlem: Mona Trøhaugen (Ny 2 år)

Vara: Siwi Endresen (Ny 1 år)

Instrukser og taushetserklæring for hovedstyret kan leses her

Arbeidsinstruks og arbeidsoppgaver for hovedstyret kan leses her

bottom of page