top of page

Årets Belger

Send inn ditt bidrag til aretsbelger@nbfk.no

REGLER FOR ÅRETS BELGER ALLE OFFISIELLE GRENER/AKTIVITER (UNNTATT AGILITY, SE EGNE REGLER) UNDER NKK

 

NBFK ønsker å hedre årets beste belger i ulike aktiviteter.

Regler for kåring:

Fører må ha vært medlem av NBFK på det tidspunkt som resultatene er oppnådd, dvs på

stevnedagen

Inntil tre beste resultater ifra offisielle stevner i Norge i forrige kalenderår.

Sum av disse opptil tre stevnene gir ekvipasjens totale sum poeng.

Den med flest poeng i hver gren/klasse vinner.

Hvis flere har lik poengsum skilles de på følgende måte:

                                      - Høyest Poeng på beste enkelt stevne

                                      - Høyest Poeng på nest beste enkelt stevne

                                      - Høyest Klasse på beste enkelt stevne

                                      - Høyest Klasse på nest beste enkelt stevne
                                      - Evnt plassering på NM

                                      - Er det fortsatt likt deles tittelen

Utfylt skjema under sendes til aretsbelger@nbfk.no i perioden 01.12.xxxx – 01.01.xxxx, det vil si at resultater kun kan sendes inn i løpet av desember hvert år. Merk: «Årets belger, klasse og gren».

De tre beste vil bli kontrollert og da vil kritikkskjema eller annen dokumentasjon etterspørres. Kan dette ikke fremskaffes innen rimelig tid faller ekvipasjen bort ifra denne kåringen.

Poengberegning for årets belger finner du her:

Klubbcert regler:

Klubbchampionat på spesialutstilling, retningslinjer


Utstilling Klubbchampion

Hunden må være Norsk utstillingschampion fra før og fått CK for dagen. Gis kun til plassering nr 1 og nr 2 i championklasse og veteran hvis de ikke er NBFK Klubbchampion fra før. Det utdeles ett NBFK Klubbcert i champion- og veteranklasse pr utstilling og eier må være medlem av NBFK. Det utdeles NBFK Klubbchampionat når hunden har oppnådd sitt tredje NBFK Klubbcert på NBFK Spesialutstilling.

 

Om nr 1 og nr 2 er utenlandske hunder, skal beste norske hund ha NBFK Klubbcert. Dersom norsk hund står som nr 3 og nr 4 etter utenlandsk hund, skal hund nr 3 ha NBFK Klubbcert. Om hund nr 3 er NBFK Klubbchampion går NBFK Klubbcert til hund nr 4.

Samme gjelder for veteran.

 

NBFK Junior Klubbchampionat utgår da det ikke arrangeres spesialutstillinger nok til at hunden kan få tre NBFK Junior klubbcert som junior.

LP Klubbchampion

Beste Belger i høyeste klasse som er representert , utdeles klubbchampionat dersom poengsum oppnådd tilsvarer 1. premie.

Rallylydighet Klubbchampion

Beste Belger i høyeste klasse som er representert , utdeles klubbchampionat dersom poengsum oppnådd tilsvarer 1. premie.

Beste belger i høyeste klasse som er representert på NM, utdeles klubbcert dersom oppnådd poengsum tilsvarer 1. premie. 

Agility Klubbchampion

Vinneren i høyeste klasse som er representert, blir klubbchampion, dersom feilfritt løp. Hvis f.eks 1-3 er Klubbchampion fra før, går det til nr 4 dersom denne har feilfritt løp.

Aktiviteter som normalt ikke avholdes i forbindelse med spesialutstilling får også mulighet til å oppnå klubbchampionat:

NM i IGP for belgere

Beste belger i IGP3 blir Klubbchampion dersom denne får karakter bestått.

NM i Bruks
Beste belger i høyeste klasse som er representert blir Klubbchampion.

Skjema for innsending finner du her:

OBS: Hundeeier må være medlem av NBFK for å kunne motta klubbcert!

bottom of page