• NBFK

Generalforsamling 2022

Innkalling til generalforsamling 2022

Saker kan sendes sekretaer@nbfk.no senest 19. februar.

Forslag til valg kan sendes valgkomitéens leder: siwi.endresen@gmail.com og siste frist er 19. februar.


Valgkomitè: Siw Endresen, Veronica Olsen og Anne Grete Larsen. Se hjemmesiden for kontaktinfo.

Verv på valg: Nestleder 2 år Styremedlem 2 Varamedlem 1 år Varamedlem 1 år

Revisor: 2 år

Valgkomitè: Et verv i 2 år og en vara i 1 år.


Det blir oppdretterforum etter GF. Egen invitasjon kommer fra Avlsrådet.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Groenendael hannvalp tilsalgs, født 2. februar 2022 Trykk på linken for mer informasjon! https://www.nbfk.no/skjema-groenendael