top of page
  • Writer's pictureNBFK

Innkalling til generalforsamling 2023

Saker til behandling kan sendes sekretær Kristine Bjørnå Vinje på sekretaer@nbfk.no senest 18. februar.

Forslag til valg kan sendes valgkomitéens leder Anne Grete Larsen på woodshine@hotmail.no og siste frist er 18. februar.


Valgkomitè: Anne Grete Larsen, Veronica Olsen og Mona Trøhaugen.


Verv på valg: Leder: 2 år Nestleder: Unni 1 år igjen Sekretær: 2 år Styremedlem (avl): 2 år Styremedlem: 2 år Styremedlem: Tanya 1 år igjen Varamedlem: 1 år Varamedlem: 1 år

Revisor: 2 år Vararevisor: 1 år

Valgkomitè: To verv i 2 år og en vara i 1 år.


Det blir oppdretterforum etter GF. Egen invitasjon kommer fra Avlsrådet


generalforsamlingen Holdes Lørdag 25 Mars 2023 på Comfort Hotel , Gardemoen


74 views0 comments

Recent Posts

See All

Referat Avlsråd Februar

Nytt referat fra avlsråd fra februar Tidligere referater finner dere også på "Avl og Oppdrett - Referater fra avlsråd"

Nytt Referat fra Avlsråd

Nytt referat fra avlsråd den 31 Januar tidligere referater finner dere også på "Avl og Oppdrett - Referater fra avlsråd"

bottom of page