top of page
  • Writer's pictureNBFK

Innkalling til generalforsamling 2023

Saker til behandling kan sendes sekretær Kristine Bjørnå Vinje på sekretaer@nbfk.no senest 18. februar.

Forslag til valg kan sendes valgkomitéens leder Anne Grete Larsen på woodshine@hotmail.no og siste frist er 18. februar.


Valgkomitè: Anne Grete Larsen, Veronica Olsen og Mona Trøhaugen.


Verv på valg: Leder: 2 år Nestleder: Unni 1 år igjen Sekretær: 2 år Styremedlem (avl): 2 år Styremedlem: 2 år Styremedlem: Tanya 1 år igjen Varamedlem: 1 år Varamedlem: 1 år

Revisor: 2 år Vararevisor: 1 år

Valgkomitè: To verv i 2 år og en vara i 1 år.


Det blir oppdretterforum etter GF. Egen invitasjon kommer fra Avlsrådet


generalforsamlingen Holdes Lørdag 25 Mars 2023 på Comfort Hotel , Gardemoen


76 views0 comments

Recent Posts

See All

Signert GF protokoll

Siden er også oppdatert med referater fra desember til april 2024

Comments


bottom of page