top of page
  • Writer's pictureNBFK

Innkalling til generalforsamling 2023

Saker til behandling kan sendes sekretær Kristine Bjørnå Vinje på sekretaer@nbfk.no senest 18. februar.

Forslag til valg kan sendes valgkomitéens leder Anne Grete Larsen på woodshine@hotmail.no og siste frist er 18. februar.


Valgkomitè: Anne Grete Larsen, Veronica Olsen og Mona Trøhaugen.


Verv på valg: Leder: 2 år Nestleder: Unni 1 år igjen Sekretær: 2 år Styremedlem (avl): 2 år Styremedlem: 2 år Styremedlem: Tanya 1 år igjen Varamedlem: 1 år Varamedlem: 1 år

Revisor: 2 år Vararevisor: 1 år

Valgkomitè: To verv i 2 år og en vara i 1 år.


Det blir oppdretterforum etter GF. Egen invitasjon kommer fra Avlsrådet


generalforsamlingen Holdes Lørdag 25 Mars 2023 på Comfort Hotel , Gardemoen


56 views0 comments

Recent Posts

See All

Fmbb 2023 er rett rundt hjørnet. Det avholdes i Oradea, Romania den 11-16 April 2023. Vi har 8 deltagere som skal representere Norge i både Mondioring og IGP. Vi har derfor laget en kort representasj

Kan de som har oppnådd NBFK Klubb Championat (alle grener) og som ikke har fått rosett, sende en mail til nestleder@nbfk.no og gi beskjed. Skriv hvilke utstillinger/stevner klubb-championatet ble opp

bottom of page