NBFK avd. Rogaland sin Spesialutstilling4. september 2021

Updated: May 21

Dommer for utstillingen er Bente Harlem (spesialdommer)

Invitasjon spesialutstilling 4.sept-21
.p
Download P • 231KB

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Innkalling til Generalforsamling

Innkalling til Generalforsamling NBFK 05.06.2021 kl 13.00 Sted: Digitalt via Zoom. Påmelding må gjøres innen 1.juni.