Referat fra Oppdretterforum Mars 2022

Referat fra åoppdretterforum møte 26 Mars 2022 ligger vedlagt

Referat fra Oppdretterforum på Gardermoen2022
.pdf
Download PDF • 123KB

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Se oversikt Her: https://www.nbfk.no/brukshundprøver Send gjerne mail til webmaster@nbfk.no hvis du har resultater av din hund =)

les om kullet her: https://www.nbfk.no/valper-malinois For mer informasjon ta kontakt med oppdretter