top of page
  • Writer's pictureNBFK

Signert GF protokoll


Protokoll for Årsmøte NBFK 2024
.pdf
Download PDF • 189KB
signert GF-protokoll 2024
.pdf
Download PDF • 140KB
BudsjettogRegnskap2023
.pdf
Download PDF • 45KB
BudsjettNBFK2024_revidertGF
.pdf
Download PDF • 47KB

Siden er også oppdatert med referater fra desember til april 2024

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Oppdaterte regler for NBFK klubbchampion - utstilling

Hunden må være Norsk utstillingschampion fra før og fått CK for dagen. Gis kun til plassering nr 1 og nr 2 i championklasse og veteran hvis de ikke er NBFK Klubbchampion fra før. Det utdeles ett NBFK

Comments


bottom of page