top of page
  • Writer's pictureNBFK

Uttaksregler for FMBB – IGP 2023

Det er Norsk Belgisk Fårehund Klubb som tar ut hunder til FMBB i henhold til reglene under. Reglene er som følger:


1. For å delta på FMBB IGP i 2023, må man være medlem av NBFK i 2022 og 2023, og ha rasen Belgisk fårehund.

2. De 6 beste ekvipasjene på Belger NM 2022 med over 250 poeng, blir tildelt plassene på laget rangert etter plassering. Alle som blir tatt ut, skal i tillegg ha en godkjent prøve siden NM foregående år.

3. Dersom laget fortsatt ikke er fullt, kan resterende plasser tildeles de med høyeste poeng over 250 poeng på Sandefjord Cup.


De kvalifiserte blir kontaktet av styret og forespurt om de vil ha plassen sin. Maks antall: 6+2 reserver


Tid: 11-16 april 2023 Sted: Romania

Lagleder:

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Referat fra møte i avlsråd den 30 november. Alle tidligere referater ligger samlet under "Avl og oppdrett - referater fra avlsråd"

Årsmøte 16.03.24 kl 11.00 Sted: TBD Saksfrist 03.02.2024. Saker til GF sendes sekretaer@nbfk.no Forslag til valg sendes leder VK, Mona Trøhaugen, valg@nbfk.no Valg: Nestleder: Unni Lilleskjæret (på va

bottom of page