top of page

STYRET

Leder: Hege Larsen

leder@nbfk.no

Tlf: 907 66 595 

Nestleder: Unni Lilleskjæret

nestleder@nbfk.no

Tlf: 959 62 210

Sekretær: Kristine B. Vinje

sekretaer@nbfk.no

Tlf: 413 27 314


Styremedlem AVL: Wenche Kjellbakken

avl@nbfk.no

Tlf: 412 31 722

Styremedlem1: Helene Johansson

styremedlem1@nbfk.no

Styremedlem2: Tanya Tveit

styremedlem2@nbfk.no

Varamedlem1: Mette Kiær Sørensen

varamedlem1@nbfk.no                                               
                      

 Fellesmail til Styret :  styret@nbfk.no                  

Andre verv

Redaktør Belgerbladet: Hanna Karoline Haarberg

belgerbladet@nbfk.no        
 

WebmasterKarina Bråten/Hanna Karoline

webmaster@nbfk.no 

       

Revisor:Carsten Søreide
            

Vararevisor: Ingeborg Ross  

 

Leder: Anne Grete Larsen (1 år igjen)

Medlem: Veronica Olsen (1 år igjen)

Medlem: Mona Trøhaugen (Ny 2 år)

Vara: Siwi Endresen (Ny 1 år)

Valgkomitè

Kontaktpersoner

Agder: Tanya Tveit

Epost

941 71 626

Troms: Helge Johnsen

Epost

482 48 496

Hedmark: Rita Kristiansen

Epost

909 31 467

Oppland: Tone Borge

Epost

909 31 467
                     

bottom of page