top of page

Uttaksregler for FMBB
- Agility

Det er Norsk Belgisk Fårehund Klubb som tar ut hunder til FMBB i henhold til reglene under. Deltaker må være medlem i NBFK. Resultater fra alle offisielle konkurranser i inn- og utland teller.

Poengberegning er som følger:

Søknad m/resultater sendes til Anette Mjøen på Epost anette.mjoen@computit.no innen 31.januar.

Uttaksregler for FMBB - Agility

Det er Norsk Belgisk Fårehund Klubb som tar ut hunder til FMBB i henhold til reglene under. Deltaker må være medlem i NBFK. Resultater fra alle offisielle konkurranser i inn- og utland teller.

Poengberegning er som følger:

Plassering:

1.plass 100 poeng

2.plass 80 p

3.plass 60 p

4.plass 50 p

5.plass 40 p

6.plass 30 p

7.plass 25 p

8.plass 20 p

9.plass 15 p

10.plass 10 p

Kun løp med 1.premie (0 – 5,99 feilpoeng) gir poeng. Deltakerpoeng gis med 0,5 p pr startende i klassen. Plasserings-siffer høyere enn 10 gir kun deltakerpoeng.

Poengene over gjelder for resultater fra klasse 3. Resultater fra klasse 2: 50 % verdi - Resultater fra klasse 1: 25 % verdi

Det er hver hunds 5 beste resultater (poeng) fra agility og 5 beste fra hopp som er tellende.

Eksempel:

Plassering Ant hunder Klasse Poeng

Pluto 1 30 3 100 + 15 = 115 p

Snoopy 4 4 3 50 + 2 = 52 p

Lady 2 25 2 80 + 12,5 = 92,5 x 50 % = 46,25 p

Lassie 8 54 1 20 + 27 = 47 x 25 % = 11,75 p

Fant 14 22 2 0 + 11 = 11 x 50 % = 5,5 p

De 8 hundene med flest poeng blir tatt ut til å gå individuelt. De 4 hundene med flest poeng blir i tillegg

tatt ut til å gå lagkonkurransen.

Ved poenglikhet vil resultater fra klasse 3 gå foran, så klasse 2.

Ved fortsatt poenglikhet vil antall førsteplasser gå foran, så antall andreplasser osv. Ved fortsatt poenglikhet vil antall feilfrie løp gå foran.

Skulle det fortsatt være poenglikhet vil styret i NBFK velge.

Kvalifiseringsperiode: 01.01. – 31.12. året før mesterskapet

Søknadsfrist 31.01. samme år som mesterskapet.

   

bottom of page