top of page
  • Writer's pictureNBFK

Endring av vaksineregler i NKKs konkurranseregelment

Per i dag omfatter vaksinasjonskravet kun valpesyke. Endringen som trer i kraft fra og med 1.januar 2023 medfører krav om ytterligere to komponenter: smittsom leverbetennelse og parvo. I tillegg er kravet endret noe med hensyn på alderskrav og tidspunkt for vaksinering.

Vi vil presisere at NKK opprettholder sin generelle anbefaling om at deltagende hunder også gjennomfører årlig vaksinasjon mot kennelhoste.


28 views0 comments

Recent Posts

See All

Fmbb 2023 er rett rundt hjørnet. Det avholdes i Oradea, Romania den 11-16 April 2023. Vi har 8 deltagere som skal representere Norge i både Mondioring og IGP. Vi har derfor laget en kort representasj

Saker til behandling kan sendes sekretær Kristine Bjørnå Vinje på sekretaer@nbfk.no senest 18. februar. Forslag til valg kan sendes valgkomitéens leder Anne Grete Larsen på woodshine@hotmail.no og sis

bottom of page