top of page
  • Writer's pictureNBFK

Endring av vaksineregler i NKKs konkurranseregelment

Per i dag omfatter vaksinasjonskravet kun valpesyke. Endringen som trer i kraft fra og med 1.januar 2023 medfører krav om ytterligere to komponenter: smittsom leverbetennelse og parvo. I tillegg er kravet endret noe med hensyn på alderskrav og tidspunkt for vaksinering.


Vi vil presisere at NKK opprettholder sin generelle anbefaling om at deltagende hunder også gjennomfører årlig vaksinasjon mot kennelhoste.


37 views0 comments

Recent Posts

See All

Spørreundersøkelse fra NKK

NKK har publisert en spørreundersøkelse for å høre hvordan det er å ha hund i din hjemkommune. Svarene fra undersøkelsen vil bli del av en rapport som kartlegger hvordan det er å være hund, og å ha hu

Comments


bottom of page