• NBFK

Endring av vaksineregler i NKKs konkurranseregelment

Per i dag omfatter vaksinasjonskravet kun valpesyke. Endringen som trer i kraft fra og med 1.januar 2023 medfører krav om ytterligere to komponenter: smittsom leverbetennelse og parvo. I tillegg er kravet endret noe med hensyn på alderskrav og tidspunkt for vaksinering.

Vi vil presisere at NKK opprettholder sin generelle anbefaling om at deltagende hunder også gjennomfører årlig vaksinasjon mot kennelhoste.


22 views0 comments

Recent Posts

See All

Uttaksregler for FMBB – IGP Det er Norsk Belgisk Fårehund Klubb som tar ut hunder til FMBB i henhold til reglene under. Reglene er som følger: 1. For å delta på FMBB IGP i 2023, må man være medlem av

REGLER FOR ÅRETS BELGER ALLE OFFISIELLE GRENER/AKTIVITER (UNNTATT AGILITY, SE EGNE REGLER) UNDER NKK NBFK ønsker å hedre åretS beste belger i ulike aktiviteter. Regler for kåring: Fører må ha væ