top of page
  • Writer's pictureNBFK

GF2021

GF avholdes digitalt den 5/6 kl 13:00

Dette blir digitalt på zoom, saksdokumenter sendes ut 2 uker før

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Link til Sunnhetsutvalg NKK - fremgangsmåte og krav til dokumentasjon for registrering av sentralt helsekrav i Dogweb 2023